IrfanView là 1 tiện ích miễn phí có tốc độ rất nhanh và kích thước nhỏ gọn dùng để xem các file ảnh.IrfanView là chương trình xem ảnh đầu tiên trên thế giới cho Windows để xem ảnh động GIF. Nó cũng là 1 trong những chương trình xem ảnh đầu tiên hỗ trợ việc xem file ảnh TIF có nhiều trang. Và nó là chương trình đầu tiên trên thế giới có thể xem được file chứa nhiều ICO.

Click để đọc thêm…