Instant Demo Professional Với một giao diện đơn giản phần lớn chức năng điều khiển để chỉnh sửa và chú giải điều được chứa trong một cửa sổ, giúp bạn tạo ra một đoạn phim thuyết trình hay bài giảng bằng hình ảnh Flash nhanh chóng và dễ dàng…

Click để đọc thêm…