Nendoroid đến từ bộ anime nổi tiếng Girls und Panzer

Chúng tôi đã thông báo về cô ấy vào tháng 12 trước trong suốt chiến dịch Nendoroid thứ 300 ,từ đó , chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu muốn được xem bản mẫu ! Hôm nay ,tôi có thể cho mọi người thấy cô ấy thực sự trông như thế nào !…

Click để đọc thêm…