Free Download Manager là gì? Nó là một phần mềm tăng tốc độ download và quản lý các file tải về mạnh mẽ, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí. FDM là phần mềm nguồn mở và an toàn 100%.
FDM thực sự tốt hơn nhiều lần IDM: Nhẹ hơn, ổn định hơn, tùy chỉnh nhiều hơn, khởi động nhanh hơn và rất nhiều cái hơn khác, chi tiết có thể vào topic đọc và tải về.
Bao gồm: FDM, FDM Beta, FDM Lite, FDM Portable.

Click để đọc thêm…