File & Image Uploader (FIU) là tiện ích miễn phí hỗ trợ tải file/hình ảnh lên hơn 200 host chia sẻ rất nhanh chóng, chẳng cần phải truy cập vào trang chủ của từng dịch vụ. Phiên bản FIU 5.7.2 có dung lượng 1.19MB, tương thích với Windows 2k/XP/Vista/7.

Click để đọc thêm…