Điểm nổi bật nhất của EDRWP  là tính dễ sử dụng và khả năng sắp xếp dữ liệu sau khi scan xong cực kì ngăn nắp, tên file, folder, path giữ nguyên vẹn như trước khi xóa, nhờ vậy người dùng dễ dàng tìm và khôi phục các dữ liệu mà mình mong muốn chứ không phải bới trong một mớ hổ lốn như Recover My Files.

Click để đọc thêm…