Download Pokemon Black & White

September 18, 2010 | | Khác

Phát triển: Game Freak
Phát hành: Nintendo
Ngày phát hành: 18/9/2010
Thông tin: Pokemon Black & White là hai phiên bản game đầu tiên của Pokemon Generation V, thế hệ mới nhất của series game nổi tiếng này. Game được phát hành tại Nhật bản ngày 18/9/2010 và được cho là sẽ tạo nên một cuộc cách mạng thực sự cho dòng game Pokemon.

Click để đọc thêm…