TV Land sẽ không tiếp tục mùa 2 cho bộ phim hài nửa tiếng của Jaime Pressly.

Click để đọc thêm…