Sự hợp tác này sẽ có chút khác biệt so với thương hiệu “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi).
Hẳn là hai con búp bê hình người tàn bạo thu hút hơn là một.

Click để đọc thêm…