Daniel Radcliffe sẽ trở lại thế giới của phép màu với một vai trong phần 2 của Now You See Me, theo lời của Michael Caine.

Click để đọc thêm…