“Gotham” của Fox đã mời Nicholas D’Agosto của Masters of Sex vào vai trợ lý công tố quận, người sau này sẽ trở thành nhân vật phản diện nổi tiếng Two-Face. Thông tin này đã được xác nhận và D’Agosto sẽ chính thức xuất hiện ngay trong mùa 1 này.

Click để đọc thêm…