Tháng này xem gì?

October 15, 2011 | | Điện ảnh

Những cái tên như Vua sư tử, Thanh Xà, Bạch Xà đang dần kết thúc chuỗi ngày ra mắt để nhường chỗ cho những bộ phim mới với nhiều sức hấp dẫn mới…

Click để đọc thêm…