Phim mở đầu bằng một đoạn giới thiệu dài lê thê mang phong cách ninja fruit tóm tắt qua về bối cảnh thành phố New York bị một tổ chức tội phạm / ninja ?? có tên Foot Clan do tên trùm Shredder cầm đầu thao túng và khủng bố . Tại sao lại là New York ? ko ai biết cả …

Click để đọc thêm…