Khung cảnh trong “Thần điêu đại hiệp” thấm đẫm màu sắc của bi kịch và nước mắt của tình người. Mối tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ tuy không có gì gọi là sai trái, nhưng lúc bấy giờ thì lại là chuyện cấm kị, được xem như là chuyện “trái với thuần phong mỹ tục”, bị người đời sỉ nhục và công kích không ngừng. Hai con người đáng thương ấy có đáng phải chịu như vậy không?

Click để đọc thêm…