[Review] Norwegian wood

September 13, 2011 | | Điện ảnh

Khi nghĩ về phim Norwegian wood, điểm khác biệt với tiểu thuyết mà người ta dễ nhận ra nhất là hướng thời gian mà câu chuyện diễn ra. Phim bắt đầu bằng ngay thời điểm thực tại chứ không phải là sau đó nhiều năm để có điểm lùi cho nhân vật Toru hồi tưởng.

Click để đọc thêm…