…Không. Sự trả thù, một lời nguyền u tối dành được đặt lên Aurora. Nàng sẽ bị kim đâm trước ngày mặt trời lặn ngày nàng sẽ sang tuổi 16. Nàng sẽ ngủ mãi, ngủ mãi, trừ khi, một tình yêu đích thực đặt lên môi nàng nụ hôn. Sợ hãi bao trùm khắp nơi, mọi máy dệt đều bị thiêu đốt, binh lính tìm mọi cách truy bắt con ác quỷ đặt lời nguyền lên nàng công chúa…

Click để đọc thêm…