Hội nghị Khoa học viễn tưởng Nhật Bản lần thứ 53 (Nihon SF Taikai hay Japan SF Con/NUTS-CON) vừa thông báo vào thứ Bảy chủ nhân của giải thưởng Seiun lần thứ 45.

Click để đọc thêm…