Bộ phim kinh dị ra mắt ngày 15 tháng 11 được thêm vào hai tình huống không có trong bộ manga gốc.

Click để đọc thêm…