Đội ngũ nhân viên của bộ live-action được dựng lên dựa trên nội dung của bộ manga Princess Jellyfish (Kuragehime) – một tác phẩm của Akiko Higashimura, vừa thông báo vào ngày thứ sáu này rằng Hyadain sẽ sáng tác nhạc cho bộ phim.

Click để đọc thêm…