Nathan là vai diễn mới của Taylor Lautner trong phim Abduction, xuất hiện đầu tiên trước mắt khán giả một cách không thể ấn tượng hơn: vắt vẻo trên ca-pô của một chiếc xe tải hạng nặng đang lao đi với tốc độ 75 dặm/giờ. Bức tranh đầu tiên cũng đủ khắc họa tính cách của Nathan, anh chàng không biết sợ là gì, và thậm chí còn có một tí điên rồ nữa!

Taylor Lautner hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì từ cảnh quay này, mà trái lại anh vô cùng thích thú.

Click để đọc thêm…