Bạn đã chán ngấy với các icon tuốc nơ vít, thùng rác,… có sẵn trong Windows xấu xí hay không hợp gu của bạn ?
Bạn có muốn phân loại Folder anime, manga trữ trong máy bằng icon Folder giúp tiện hơn cho việc tìm kiếm hay đơn giản là mãn mắt ?
Hãy đến với dịch vụ làm icon, tất cả hoàn toàn miễn phí và chỉ cần các bạn khi xong việc hãy thanks động viên các staff phụ trách topic, đó là động lực để các bạn ấy tiếp tục.

Click để đọc thêm…