Bạn đang học design? Gặp khó khăn khi thêm text vào graphic? Bài viết này được xếp vào general tips cho các designer về bố cục, vị trí, màu sắc cho text trong graphic.

Click để đọc thêm…