Phiên bản Windows 8 bị leak từ Microsoft (không phải hàng Tàu) và chưa phải là bản beta chính thức. Nó mang mã Milestone 1 (M1) build 785. Chỉ nên cài để thử nghiệm vì có khả năng có rất nhiều lỗi. 100% đây là bản Windows 8 thực sự, tuy nhiên nó vẫn mang Logo của Windows 7.

Click để đọc thêm…