Đây là một bài viết mang cái nhìn thực tế của tác giả nước ngoài, được translate lại và mình chỉ repost lên forum để mọi người cùng đọc.