Lần đầu luôn là lần khó khăn nhất, hãy hồi tưởng lại lần đầu chạy đồ của bạn khi mà mới chân ướt chân ráo bước vào giới cos. Không kinh nghiệm, không quen biết thì nó khác với hiện tại như nào? Nhìn lại để xem sự tiến bộ của bạn thân bạn đã được tới đâu rồi?