Wonder festival ( WonFes ) là một trong những lễ hội lớn nhất về figure ở Nhật.