Đôi khi, các vết thương, sẹo và các vết trầy giả rất cần trong quá trình cosplay của bạn. Hôm nay, ta sẽ tập trung nói về vẫn đề này nhằm nâng cao chất lượng cosplay hơn bằng một vết cắt giả đầy sống động. Giờ thì, làm sao để làm một vết cắt giả khi cosplay?