Bữa tiệc giáng sinh là bữa ăn chính truyền thống vào ngày hoặc đêm Giáng Sinh. Tiệc giáng sinh ở các nước trên thế giới có thể khác nhau và những nét truyền thống của bữa tiệc được trình bày dưới đây có thể phản ánh nền văn hóa của từng quốc gia. Trong đó món gà tây hiện diện trên bàn tiệc của khá nhiều nước.

Click để đọc thêm…