Tôi là một sinh viên của trường Đại học công nghệ thông tin, cũng là một chiến sĩ Mùa hè xanh 2012. Hôm nay tôi lập topic này để vận động mọi người
cùng nhau tham gia một chiến dịch mang tên “Máy tính cũ – tri thức mới”, đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa, mong rằng các anh em – nhà hảo
tâm nhiệt tình ủng hộ.

Click để đọc thêm…