Bài dự thi Vòng bốn event The Revenge of Spring của nhóm 9 với các thành viên là tôn ngộ độc, AmySnow, ¥µkiriñ và bachquydahanh2812. Một câu chuyện cổ tích, một bữa tiệc nhỏ nhỏ đầu xuân, bắt đầu một tình bạn đẹp. Đọc đến trang cuối mà vẫn muốn đọc lại? Nếu bạn nói ” Tôi yêu bạn” cuộc hành trình sẽ bắt đầu lại từ đầu. ♥

Click để đọc thêm…