Có ai từng xem Vua Sư Tử và ghét cay ghét đắng gã sư tử mắt sẹo không nhỉ? Hay là Hades với mái tóc bằng lửa xanh lè trên đầu trong Hercules không? À, còn cả 3 mẹ con nhà mẹ ghẻ Lọ Lem nữa chứ!

Ờ thì bạn biết mấy nhân vật này, nhưng còn 7 nhân vật còn lại thì sao??? Muốn xem tiếp chứ …

Click để đọc thêm…