Với phương hướng mở rộng và vươn xa, box Comics quyết định up online lên CTD vì thế:

Những bạn muốn có rep và kiếm huy hiệu siêu siêu đẹp của box thì đăng ký nhé ~♥

Click để đọc thêm…