Đây là event wiki ăn theo event Moe Wiki của box Comics. Chính vì thế các bạn trẻ hãy nhanh chóng đến để cướp giải và giật pet nhe.

Click để đọc thêm…