Hãy tham gia bình chọn ngay để Vịnh Hạ Long của Việt Nam có thể trở thành 1 trong 7 kì quan của thế giới.

“Chỉ cần một hành động nhỏ như thế này, các bạn đã nâng Việt Nam lên một tầm cao mới.”

Click để đọc thêm…