Nếu lâm vào hoàn cảnh này thì các bạn sẽ như thế nào ?
Bối rối không nói nên lời? hay mạnh dạn xông thẳng lên ….

Click để đọc thêm…