Hãy thử thưởng thức một chiếc bánh cá trích lấy cảm hứng từ movie Kiki’s Delivery Service hay món đá bào ngọt lịm từ movie Castle in the Sky…