Bạn làm các món trứng như thế nào? Tại văn phòng của Bon Appétit, bạn sẽ thấy rằng chưa có câu hỏi nào chất chứa sức nặng đến thế. Nó châm ngòi cho những cuộc tranh luận nảy lửa, thiêu đốt địch thủ phe đối diện, và phá hủy tình bạn keo sơn. Được rồi, không đến mức phá vỡ tình bạn nhưng ít ra nó quả thực là nguyên nhân của những cuộc tranh cãi….