Ngày này, thị trường đũa ngày càng phức tạp bởi không chỉ xuất hiện những đôi đũa bị vứt đi sau bữa ăn tối, mà còn có những đôi đũa trở thành một phần của bữa ăn.