Đáng lẽ người viết muốn viết về 1 quán nào đó còn hoạt động, nhưng thật sự kỷ niệm về quán này qua day dứt nên thôi ưu tiên viết về nó (dù nó đóng cửa từ đời nào *thở dài*). Không nói tào lao nữa, bắt đầu vào bài nào.