Cảm giác khi dùng đồ sắp hết hạn thì sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, chỉ hy vọng là không bị ngộ độc mà chết thôi. haha

Click để đọc thêm…