Tôi thích những thứ bé nhỏ bởi nó tạo cảm giác kiểm soát được cả thế giới bé xíu đó trong một khoảng không gian nhất định. Các món ăn rất có ý nghĩa với tôi bởi chúng rất phổ biến, có nhiều màu sắc khác nhau và hòa hợp với nhau…