Người Nhật vẫn luôn tự nhận bản thân là những chuyên gia về sự dễ thương và trong ẩm thực, họ có thể khiến đồ ăn trở nên siêu đáng yêu tới mức bạn phải khóc ròng trong đau khổ khi đã ăn viên kẹo đó…