Amezaiku, nghệ thuật làm kẹo que hình động vật, đã là một truyền thống tại Nhật Bản từ thế kỷ 8, nhưng anh chàng nghệ nhân 26 tuổi Shinri Tezuka đã một lần nữa khiến truyền thống này được biết đến nơi nơi.