Người hâm mộ sẽ được chụp ảnh với Pinkie Pie tại khu Harajuku.