Ý tưởng cho dự án ‘Treo’ Phòng Bếp đến với tôi rất tình cờ vì nhiều lý do – thời gian, gia đình, nhu cầu, và vì bếp là nơi tôi dành nhiều thời gian nhất. Tôi đã nghĩ đến việc miêu tả đơn giản một địa điểm cụ thể, bằng cách vật chất hóa tác dụng cơ bản hàng ngày của nó thành một ‘set.’ Nhưng không phải một set về đồ ăn bạn nấu mà là về nơi chúng sinh sống; nguyên liệu hay dụng cụ nấu bếp đều có một nơi riêng tư của chúng và tất nhiên cũng là nơi chúng thoải mái vui chơi giải trí.