Để con trai có thể ăn uống đủ chất, tôi đã biến đồ ăn của cậu bé thành các nhân vật hoạt hình. Và một ngày nọ tôi quyết định hóa phép bánh kếp lúa mì của con trai thành một chú sư tử. Cậu bé đã rất thích. Nên từ đó Nhật ký Ẩm thực của Jacob ra đời…