Thiên hà xa xôi cũng cần có những khay nước chấm “đẹp mê ly”.