Xin chào, tôi là PenelopelLovePrints và là một họa sĩ minh họa.Tôi cực kỳ yêu thích các movie của Studio Ghibli và thực phẩm.