Tôi là một bác sĩ và là một nghệ sĩ thực phẩm nghệp dư. Việc tạo ra những tác phẩm về thực phẩm là sở thích của tôi. Ngay cả nhưng lúc bận rộn nhất tôi vẫn dành một khoảng thời gian cho sở thích của mình. Một ngày nọ, tôi đang nấu bữa trưa và thấy các bức ảnh về hộp cơm bento dễ thương từ các bà mẹ Châu Á trên Instagram. Điều đó thôi thúc tôi hãy tự mình làm thử xem sao…