Chém chai Champagne gần đây đã trở nên khá phong cách, điều này quả là một ngạc nhiên đối với một truyền thống bắt nguồn từ thời hoàng kim của những sĩ quan kỵ binh Pháp trong thời chiến tranh Napoleon (bạn ở trên yên ngựa; bạn muốn mở một chai rượu vang sủi bọt; bạn vô cùng phong cách; tất nhiên bạn sẽ sử dụng thanh kiếm rồi).